Hartelijk welkom bij de Vrije School Den Haag.

Het begon allemaal in een huiskamer in 1923. De school groeide snel en er kwam een gebouw aan de Waalsdorperweg, voor peuters t/m pubers. Dat gebouw huisvest nu het voortgezet onderwijs (VO) met ca. 750 leerlingen. In 1982 werd er voor de basisschoolleerlingen een nieuw gebouw geopend aan de Abbenbroekweg. Hier werkt nu het primair onderwijs (PO) nauw samen met de Vrije Speelklas (peuterspeelzaal) en de BSO Het Grote Huis. Deze school telt ca. 430 leerlingen.

We kunnen de laatste jaren niet meer spreken van één school in twee gebouwen, de scholen gaan steeds meer hun eigen weg. Toch hebben we door de gezamenlijke geschiedenis en de gedeelde visie ook veel gemeen. We vallen onder hetzelfde bestuur en kennen voor een deel dezelfde leerlingen en ouders. Er zijn collega’s die op beide scholen werkzaam zijn en we werken samen bij sommige (les-)activiteiten en vieringen.

U kunt lezen over de gedeelde actualiteit, geschiedenis of visie en uitgangspunten van beide scholen. De vrijescholen kennen voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs doorlopende leerlijnen en gemeenschappelijke principes. De belangrijkste daarvan staan bij vrijeschoolonderwijs. Verder is er veel vergelijkbaars in de uitwerking op beide scholen te vinden.